Sala Prób

Sala prób zaprojektowana została wg złotych proporcji akustyki  tj. odpowiedniego stosunku wymiarów pomieszczenia (długości boków i wysokości pomieszczenia). Pozwoliło to na zoptymalizowanie akustyki pomieszczenia i wyeliminowanie nakładania się modów podstawowych. Na suficie usytuowano ustroje akustyczne silnie rozpraszające dźwięk tj. Dyfuzory Schroedera strojone na określone pasmo częstotliwości. Pod zestawem perkusyjnym przewidziano gruby dywan pochłaniający pasmo wysokich dźwięków, zapobiegając  tym samym odbiciom emitowanym głównie przez talerze. Konstrukcja ścian – wielowarstwowa, pochłaniająco – izolująca, zapobiegająca wydostawaniu się dźwięku na zewnątrz pomieszczenia i jednocześnie pochłaniająca część pasma.  Okładzina ścian z boazerii – desek ryflowanych na stelażu drewnianym, z dodatkową izolacją materiałem pochłaniającym w formie płyt z wełny skalnej. Liniowe, pośrednie podświetlenia ukryte za elementami konstrukcyjnymi stropu, dzięki odbiciu od ciepłej drewnianej boazerii,  tworzy nastrojowy klimat skłaniający do owocnej twórczości.